Αυτή η μικρή ενημέρωση για την έκδοση 9.40.4896 περιλαμβάνει μια επιδιόρθωση σφαλμάτων για προβλήματα απόδοσης με πολλαπλές κάμερες που εμφανίστηκε σε ορισμένα συστήματα. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις έκδοσης EDIUS 9.40.4896


Download EDIUS version 9.40.4896