Συνδεθείτε με τις ομάδες των ειδικών EDIUS από την Grass Valley και το EDIUS.NET για την προεπισκόπηση των κορυφαίων χαρακτηριστικών στο EDIUS X - Μέρος II: Ήχος.
Αποποίηση ευθυνών: Το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτήν την παρουσίαση είναι ένα πρωτότυπο και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να αλλάξουν κατά την κυκλοφορία.

Επιλέξτε στους υπότιτλους Ελληνικά