Το Grass Valley προσφέρει δωρεάν άδεια περιορισμένου χρόνου για εξειδικευμένους πελάτες


 
Οι πελάτες που αξιοποιούν το EDIUS Workgroup στην εγκατάσταση μίας επιχείρησης μπορούν να ζητήσουν δωρεάν άδειες περιορισμένης χρονικής διάρκειας του EDIUS Workgroup 9 για τους εργαζόμενους τους που πρέπει προσωρινά να εργαστούν από το σπίτι λόγω περιορισμού της κίνησης για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού.

Οι πελάτες που δικαιούνται δωρεάν άδειες χρήσης του "EDIUS Workgroup 9 Stay at Home" είναι υπάρχοντες πελάτες του EDIUS, όπως τηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρείες και κυβερνητικά ινστιτούτα.

Η προσωρινή έκδοση EDIUS Workgroup 9 Stay at Home θα είναι ενεργή ως την 30η Ιουνίου 2020. Η Grass Valley θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση παγκοσμίως και μπορεί να τροποποιήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες: www.edius.net/stayathome